Arengukava

Arengukava

Arengukava 2022-2024

Voka Lasteaed Naksitrallid on koolieelne alusharidust pakkuv lasteasutus, milles tegutseb ka sõimerühm. Lasteaia omanikuks on Toila vald ja lasteaia tegutsemiskohaks on Voka alevik.

Voka Lasteaed Naksitrallid arengukava 2022 – 2024 kirjeldab lasteaia analüüsil põhinevaid arengusuundumisi, eesmärke ning olulisi tegevusi, mis on kavas sel perioodil ellu viia. Arengukavas tuuakse ära lasteaia arenguvisioon, missioon ja põhiväärtused, strateegilised eesmärgid. Lasteaia tegevuskava on loodud kolmeks aastaks ja on seotud Ettevõtliku Kooli standardipõhise hindamisega. Tegevuskava kirjeldab olulisemaid muudatusi loovaid strateegilisi tegevusi ja lasteaia igapäevaseid põhitegevusi. Lisaks sätestab arengukava ka oma uuendamise ja muudatuste/täpsustuste sisseviimise korra.