Toitlustus- ja osalustasu

Toitlustus- ja osalustasu

Toitlustus- ja osalustasu tasumine vanema poolt

Lapsevanem tasub õigeaegselt (arvel märgitud kuupäevaks) lapse eelneva kuu toitlustustasu ja jooksva kuu osalustasu (Toila Vallavolikogu 22. okt. 2014. a. määrus nr 9 „Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ §1 alusel 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast”) raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

  1. Muude kulude (teatripiletid, bussisõidud vms.) katmise korra ja summa otsustab rühma lastevanemate koosolek.
  2. Lapsevanem teavitab lapse puudumisest lasteaeda eelneva päeva jooksul. Õigeaegselt edastatud informatsiooni korral (kella 14.00- ks) on võimalik laps järgneva päeva toidust välja arvata.
  3. Teatud toidukordade (hommikusöögist või ootest) loobumissoovist annab lapsevanem kirjalikult teada vähemalt 1 nädal varem ja mitte vähem kui perioodiks 1 kuu.
  4. Toidupäeva maksumuse kinnitamine 

Väljavõte direktori käskkirjast 11.04.2022 nr 1-2/3: “..aluseks võttes lasteaia hoolekogu kooskõlastust (pr. 21.03.22 nr 1-7.1/7) kinnitan lapse toidupäeva maksumuseks alates 01. juulist 2022 sõimerühmas 2,20 ja aiarühmas 2,40 eurot.

 

Riigiteataja