Töötajad

Töötajad

Lasteaia töötajad

JULIE LAUR direktor – direktor@vokalasteaed.ee
KÜLLI MÄND õppealajuhataja (0,5)- oppealajuhataja@vokalasteaed.ee
RAILI SOONE majandusjuhataja (0,75)– majandusjuhataja@vokalasteaed.ee
….. liikumisõpetaja (0,5)
KATRIN NIINE muusikaõpetaja (0,5)- muusika@vokalasteaed.ee
INGRID PRITS logopeed (0,25)
DIANA KARU peakokk – peakokk@vokalasteaed.ee
ANNELI MEHIDE kokk
MONIKA PEETSALU abikokk
MAILE AIA tervishoiutöötaja (0,5)- tervishoid@vokalasteaed.ee
VILLEM TÜÜR remonditööline
INGA JUHKAM abitööline
INNA JUHKAM koristaja