Kodukord

Kodukord

Lugupeetud ema ja isa

Teie pere pesamuna tuleb lasteaeda. Et uude kollektiivi tulek liiga stressirohkeks ei kujuneks, olge lapsega optimistlik ja tasakaalukas, julgustav ja selgitusi jagav. Julgustame Teidki huvi tundma, tähelepanekuid vahendama ja küsimusi töötajaile esitama. Jõudu teile hakkamasaamiseks ja edu töökohustuste täitmisel!

Pisike meelespea

 • Lasteaeda tuleb terve ja puhas laps  (tavapäraselt nohu ja köha ei ole terve lapse tunnused).
 • Rühmas kannab laps tubast riietust ja sisejalatseid.
 • Kapis peaksid olema kamm, taskurätikud, markeeritud vahetuspesu ja võiks olla lisariideid (nii tubaseid kui õuesviibimiseks ilmastiku muutumise korral).
 • Hommikul andke laps üle rühmatöötajale ja õhtul teavitage kojuminemisest rühmatöötajat.
 • Jälgige rühma päevakava- sellest osavõtu võimaldamine tagab lapsele maitsva kõhutäie, hea une, huvitava tegevuse ja teadmised.
 • Lapse puudumisest teavitage lasteaeda eelneval päeval kella 14.00-ks.
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest saate infot stendidelt või rühmas kokkulepitud infokandjate kaudu. Teie siiras huvi lapse lasteaiapäeva tegemiste vastu on teretulnud. Tekkinud probleemid püüdke koheselt lahendada õpetaja, assistendi või õpetaja-abiga.
 • Rühmad suletakse  kell 18.00. Oluline on, et vanem jõuaks lapsele rühma (õuealale) järele vähemalt 17.50, et  jääks ajaline võimalus info vahendamiseks (et last üle andval täiskasvanul oleks võimalik vahendada pereliikmele infot lapse päeva kohta  ja vastata tekkinud küsimustele)
 • Lapse toiduraha päevas on alates 01. jaanuarist 2024 sõimes 2.80 eurot ning aia/ ja liitrühmas 3.00 eurot. Toidupäevade arvestus toimub kuu lõpu seisuga ja tasumine järgneval kuul arve alusel sellel märgitud kuupäevaks.
 • Osalustasu on 41 eurot kuus. Osalustasu  makstakse alati jooksva kuu eest. Digitaalse arve saamiseks kandke hoolt õige teabe eest e-posti aadressi ja maksja isikukoodi (vajalik edastamiseks maksuametile) osas.
 • Koduse aadressi, kontakttelefoninumbri jm. muutumisel teavitage sellest õpetajat.
 • Lapse eripäradest ( allergia…vms.) andke kindlasti teada rühmatöötajale.
Meeldivat koostööd soovides Naksitrallide kollektiiv