Ettevõtlik lasteaed

Ettevõtlik lasteaed

Ettevõtlik Kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikkuse meeskond 2021/22. õ.-a.

  • Ettevõtlikkuse koordinaator: Külli Mänd –  õppealajuhataja/vanemõpetaja 
  • Berit Paun – õpetaja
  • Jaana Reintam – õpetaja
  • Julie Laur – direktor
  • Maire Lehismets – õpetaja
  • Moonika Tarassova – õpetaja
  • Anneli Arge – õpetaja
  • Eneli Arge – õpetaja