Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed

K26, 08.02.2022  (Toila VV korraldus 08.veebruar 2022   Voka Lasteaed Naksitrallid hoolekogu koosseisu kinnitamine nr 26)

GERMO SAAR  Sinised Naksid
KÄTHLIN KAURLA-VESKI Rohelised Naksid
ANETTE LEHISMETS (VILLBERG) Punased Naksid
ROGER KALDARU Trallid (hoolekogu esimees)
REIN ALLIKAS Kollased Naksid (hoolekogu esimehe asetäitja)
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja
ROLAND PEETS vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu protokollitud otsused tehakse vanematele kättesaadavaks eliis.eu kaudu


Mine ELIIS.eu portaali

Hoolekogu kooskõlastused:

  • Kooskõlastus dokumendile Õppekava 2021-22
  • Kooskõlastus (prot. 08.12.21 nr 1-7.1/5) Sisehindamise 2018-2021 aruandele (lisad: Ettevõtliku Kooli standardipõhine enesehindamise aruanne; Raport 2021    IVEK-ilt)
  • Täiendus ja kooskõlastus (prot. 08.12.21 nr 1-7.1/5) Riskianalüüsile ja turvalisuse tegevuskavale 2021
  • Kooskõlastus (prot. 16.02.22 nr 1-7.1/6) dokumendile Kodukord 2022
  • Tutvumine  direktori poolt esitatud (28.02.22) ülevaatega 2021 majandusaasta kohta.
  • Tutvumine 2021-22 õ.-a. õpetajate /abide enesehinnangute ja arenguvestluste kokkuvõttega  ja sellest tulenevate ül.-tega ning lastevanemate rahulolu tagasisidega.
  • Hoolekogu liikme Käthlin Kaurla-Veski osalemine vanempedagoogi atesteerimise komisjoni töös (9.06.22).
  • Hoolekogu liikme osalemine õpetaja vabade ametikohtade konkursi komisjoni töös (27.07.22).