Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed rühmade ja pedagoogilise nõukogu valitud esindajad 2022-23. õppeaastaks

GERMO SAAR  Rohelised Naksid
ANETTE LEHISMETS  Punased Naksid
REIN ALLIKAS Kollased Naksid
HEIDI HIRTENTREU Trallid
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja

Hoolekogu protokollitud otsused tehakse vanematele kättesaadavaks eliis.eu kaudu


Mine ELIIS.eu portaali

Hoolekogu 2021-22 kooskõlastused:

  • Kooskõlastus dokumendile Õppekava 2021-22
  • Kooskõlastus (prot. 08.12.21 nr 1-7.1/5) Sisehindamise 2018-2021 aruandele (lisad: Ettevõtliku Kooli standardipõhine enesehindamise aruanne; Raport 2021    IVEK-ilt)
  • Täiendus ja kooskõlastus (prot. 08.12.21 nr 1-7.1/5) Riskianalüüsile ja turvalisuse tegevuskavale 2021
  • Kooskõlastus (prot. 16.02.22 nr 1-7.1/6) dokumendile Kodukord 2022
  • Tutvumine  direktori poolt esitatud (28.02.22) ülevaatega 2021 majandusaasta kohta.
  • Tutvumine 2021-22 õ.-a. õpetajate /abide enesehinnangute ja arenguvestluste kokkuvõttega  ja sellest tulenevate ül.-tega ning lastevanemate rahulolu tagasisidega.
  • Hoolekogu liikme Käthlin Kaurla-Veski osalemine vanempedagoogi atesteerimise komisjoni töös (9.06.22).
  • Hoolekogu liikme osalemine õpetaja vabade ametikohtade konkursi komisjoni töös (27.07.22).