Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed rühmade ja pedagoogilise nõukogu poolt valitud esindajad 2022-23. õppeaastaks

GERMO SAAR  Rohelised Naksid- hoolekogu esimees
ANETTE LEHISMETS  Punased Naksid
REIN ALLIKAS Kollased Naksid- aseesimees
HEIDI HIRTENTREU Trallid
KÜLLI MÄND pedagoogilise nõukogu esindaja- protokollija

Hoolekogu protokollitud otsused tehakse vanematele kättesaadavaks eliis.eu kaudu


Mine ELIIS.eu portaali

Hoolekogu 2022-23 kooskõlastused:

 • Kooskõlastus dokumendile Õppekava 2022-23;
  sisend ja kooskõlastus dokumendile Arengukava 2022-2024
  (prot. 12.10.22 nr 1 -7.1/1 )
 • Turvalisuse ja riskianalüüsi 2022-2025  sisendi andmine ja kooskõlastamine
  (prot. 21.11.22 nr 1-7.1/2)
 • Toila Vallavolikogu määruse  “Voka Lasteaia Naksitrallid põhimäärus” eelnõu kooskõlastamine
  (prot. 20.12.22 nr 1-7.1/4)
 • Dokumendi “Kodukord 2023” ülevaatamine, ettepanekute tegemine, kinnitamine 01.02.23 (pr. nr 1-7.1/5)