Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed rühmade ja pedagoogilise nõukogu poolt valitud esindajad 2023-24. õppeaastaks

MARKO SANDRE   Naksid
ANETTE LEHISMETS  Punased Naksid
KAAREL KOTKAS Kollased Naksid
KÄTHLIN KAURLA-VESKI Trallid
DARJA MEDVEDSKAJA Sinised Naksid
HANNA VILLBERG
Rohelised Naksid
JAANA REINTAM
pedagoogilise nõukogu esindaja
EVE EAST vallavalitsuse esindaja

I KOOSOLEK TOIMUB 23. OKTOOBRIL KELL 17.00 LASTEAIA SAALIS.

Hoolekogu protokollitud otsused tehakse vanematele kättesaadavaks eliis.eu kaudu


Mine ELIIS.eu portaali

Hoolekogu 2023-24 kooskõlastused:

  • Kooskõlastus dokumendile Õppekava 2023-24; Toidupäeva maksumuse otsustamine
    protokoll 23.10.23 nr 1-7.1/1
  • Turvalisuse ja riskianalüüsi 2022-2025  sisendi andmine ja kooskõlastamine novembris 2023
  • Dokumendi “Kodukord 2024” ülevaatamine, ettepanekute tegemine, kinnitamine jaanuaris 2024
  • Hoolekogu koosolek 29. mail 2024 kell 16.30