Õppekava

Õppekava

2022-23 õppeaasta „Aastaajad Naksitrallides”

Eesmärgid:
 • Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi kogedes (õuesõpe);
 • lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri- ja traditsioone väärtustav mõtteviis;
 • laps on loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest ning õpib hindama teiste loomingut;
 • laps saab teadmisi programmeerimisest (BeeBot, Matatalab, Dash ja Dot, Lego,
  mTiny, Qobo, Osmo Kids) kasutades digivahendeid;
 • lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma ühis(õue)tegevustest tundes rõõmu
  lapse ja vanema koosolemisest ning ühistest tegevustest;
 • õpetajad omandavad digivahendite kasutamise oskusi ning kasutavad aktiivselt laste huvidest lähtuvat projektõpet;
 • lasteaia töötajad on õpihimulised, koostöised, algatajad ja elluviijad.

Lasteaed osaleb

Osaleme:
 • TEL lasteaiana üle-eestilisel tervisenädalal. Korraldame valla lasteaedadele
  terviseedendusliku sündmuse; 
 • haridusprogrammis „Ettevõtlik Lasteaed”- korraldame lahtiste uste kuu ning
  kajastame edulugusid. Rakendame TULEMit igapäevasesse ellu; 
 • vanema rühmaga VII Ida-Virumaa lasteaedade laulu- ja tantsupeol. 
Teeme koostööd:
 • Toila valla lasteaedadega – õpetajate kogemusvahetus; koolikaaslastega tutvumine
 • Toila Gümnaasiumiga – koolieelikute tutvumine kooliga
 • Toila kultuuri- ja spordikeskusega