Õppekava

Õppekava

2023-24 õppeaasta „Mäng õues ja sõprus põues!"

Eesmärgid:
 • Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning kogeb avastamisrõõmu läbi õuesõppe;
 • õppetegevused on lõimitud päriseluga;
 •  laps saab teadmisi programmeerimisest (BeeBot, Matatalab, Dash ja Dot, Lego WeDo, mTiny, Qobo, Big Point, Tale Bot)  mängides digivahenditega; 

 • muukeelse lapse sulandumine eesti keele keskkonda on toetatud rühmaväliste lisategevustega;
 • rühma meeskonnad oskavad sõnastada õpiväljundit, planeerida tegevusi TULEM-ist lähtuvalt ning kasutavad oma teadmisi projektõppe rakendamisel;
 • kogukond on kaasatud ühisüritustesse ning lapsevanemad väärtustavad lapse liikumisaktiivsust ja koostegevuse võimalusi;
 • lasteaia töötajad on koostöised, õpihimulised- valmis  algatama ja ellu viima koostööprojekte.

Lasteaed osaleb

Osaleme:
 • TEL lasteaiana viime läbi tervise- ja südamenädala
 • korraldame lahtiste uste päeva/nädalat 

 • oleme esindatud Haridusklastri tegevustes;
 • Ettevõtlik lasteaed- hoiame oma tegevused Hõbetasemel;
 • oleme esindatud Toila valla üritustel;
 • koolieelikud osalevad KIK-i rahastuse toel õppeprogrammis “Kalapäev- õpime ja kokkame”
 • koolieelikud osalevad Ida-Virumaa IX lasteaedade laulu- ja tantsupeol
Teeme koostööd:
 • Kohtla-Nõmme Kool-lasteaiaga  – õpetajate ja laste kogemusvahetus;
 • Toila Gümnaasiumiga – koolieelikute tutvumine kooliga;
 • Toila  Spordi- ja Kultuurikeskusega;
 • Voka Noortekeskusega;
 • lastevanematega- ühisüritused, koostöö rühmas, 2x aastas personali arenduspäev;
 • Toila valla laste heaolu spetsialistiga (varajane märkamine, toetamine).