Õppekava

Õppekava

2022-23 õppeaasta „Aastaajad Naksitrallides”

Eesmärgid:
 • Laps on uudishimulik ja aktiivne tegutseja ning omandab teadmisi ja oskusi läbi aastaringi ning kogemuse;
 • lapsel kujuneb kodumaad, rahvakultuuri- ja traditsioone väärtustav mõtteviis;
 • laps on loov ja tunneb rõõmu eneseväljendusest ning õpib hindama teiste loomingut;
 • laps saab teadmisi programmeerimisest (BeeBot, Matatalab, Dash ja Dot, Lego,
  mTiny, Qobo, Osmo Kids) kasutades digivahendeid;
 • lapsevanemad võtavad osa lasteaia ja/või rühma sündmustest tundes rõõmu koosolemistest ning ühistest tegevustest;
 • õpetajad omandavad õpiväljundi sõnastamise oskusi ning kinnistavad projektiõppe läbiviimise oskusi;
 • lasteaia töötajad on õpihimulised, koostöised, algatajad ja elluviijad.

Lasteaed osaleb

Osaleme:
 • TEL lasteaiana üle-eestilisel tervisenädalal. Korraldame valla lasteaedadele
  terviseedendusliku sündmuse; 
 • haridusprogrammis „Ettevõtlik Lasteaed”- korraldame lahtiste uste kuu ning
  kajastame edulugusid. Rakendame TULEMit igapäevastes õppetegevustes; 
 • vanema rühmaga VIII Ida-Virumaa lasteaedade laulu- ja tantsupeol;
 • HTM  “Eesti õppekeelega koolieelsete lasteasutuste ja põhikoolide toetusmeede täiendava eestikeelse õppe toetamiseks” täiendava keeleõppe tegevustega kahele rühmale.
Teeme koostööd:
 • Toila valla lasteaedadega – õpetajate kogemusvahetus/koolikaaslastega tutvumine
 • Toila Gümnaasiumiga – koolieelikute tutvumine kooliga
 • Toila kultuuri- ja spordikeskusega
 • Voka Noortekeskusega