Blog

Reedel, 10. novembril avatakse rühmad kell 9.00

Uudised

Reedel, 10. novembril avatakse rühmad kell 9.00

Voka Lasteaia Naksitrallid õpetajad, assistendid ja abid on teavitanud osalemisest Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) hoiatusstreigis reedel, 10. novembril. Vastavalt seadusele kestab streik 1 tund ja EHL-i volikogu istungi (31.10.23) otsusega koolieelses õppeasutuses hommikul kella 8.00-9.00.

Laste turvalisust silmas pidades on lastevanemate esindajad hoolekogus andnud nõusoleku
avada rühmad 10. novembril kell 9.00

Miks me seda teeme?
Õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised EHL-i ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel on hetkel kompromissi puudumisel jõudnud riikliku lepitaja lauale. Tema vahendusel toimub 10. novembril kohtumine, kus osaleb ka Eesti Linnade ja Valdade Liit. EHL taotleb läbirääkimistel:
-õpetajate palkade alammäära tõstmist 2024 aastal vähemalt 8%
-kollektiivlepingu sõlmimist järgnevaks neljaks aastaks, mis tagab iga-aastase palga alammäära tõusu;
-alushariduse õpetajate palkade seotuse säilimist alammääraga ning selleks vajaliku lisarahastuse tagamist KOV-le.
Valitsuse praegune otsus on tõsta palkade alammäära ainult 1,77% ja riigieelarve strateegias on aastateks 2025-2027 palgatõusuks arvestatud täpselt 0 protsenti ehk palgad külmutatakse. See ei saa olla vastuvõetav ega anna ka mingit kindlust praegustele tudengitele õpetaja elukutset valida. Ministeeriumi poolt paljuräägitud õpetajate keskmine palk on subjektiivne ja pigem demagoogiline, kuna tuleb ülekoormuse arvelt. See aga ei ole jätkusuutlik lahendus, arvestades kui suur hulk õpetajaid iga aasta töölt lahkub.
Streik ei ole kellegi vastu – ei laste, nende vanemate ega juhtide. Eesti Haridustöötajate Liit ei seisa ainult oma liikmete, vaid kõigi haridustöötajate eest. See on meie kõigi huvides, et õpetajaid võetaks tõsiselt ning oleks tagatud kvaliteetne haridus, mis on vundament kogu ühiskonna edukaks toimimiseks. Kui õpetajad enda eest ei seisa, ei tee seda keegi teine meie eest samuti. EHL juhib ja viib läbi hoiatusstreiki seadusega ettenähtud rollis ja tingimustel.
Selleks, et hoiatusstreigil oleks loodetud tagajärjed – töötasu alammäära tõus ning palgatõusu garantiiks riiklik kollektiivleping – on oluline iga õpetaja, iga kooli ja lasteaia toetus!

Lugupidamisega
õppejuht Jaana Reintam
streigijuht Berit Paun
direktor Julie Laur