Blog

Loome kuuendat rühma!

Uudised

Loome kuuendat rühma!

Ootame oma kasvavasse ja uuenevasse perre alates 2023/24 õppeaastast lasteaia arengusse panustavaid õppejuhti (1,0), rühmaõpetajaid, osakoormusega liikumisõpetajat (0,75) ning eesti keele õpetajat.

ÕPPEJUHT

Põhiülesanded lasteaia õppetöö planeerimine ja korraldamine; metoodilise töö ning koolituste planeerimine, analüüsimine ja korraldamine; õppe- ja kasvatustööga seotud dokumentatsiooni täitmine; tööga seotud veebikeskkondades info sisestamine ja selle haldamine; tööplaanide kogumise koordineerimine ja ülevaatamine, esitamise koordineerimine; õppe- ja kasvatustöö arendamine, sh töökoosolekute ning ümarlaudade planeerimine ja korraldamine; koostöö huvigruppidega; õppe- ja kasvatustööga seotud projektides osalemine ja projektide/taotluste algatamine ning juhtimine.

Ootused õppejuhi kandidaadile

• vastavus kvalifikatsiooninõuetele
• omab pedagoogilist kogemust ja juhtimiskompetentsi
• on hea suhtleja ja väärtustab meeskonnatööd
• omab head planeerimis-, korraldamis- ja analüüsioskust
• on avatud haridusuuendustele

RÜHMAÕPETAJA – ootame Sind, kui oled
• erialase haridusega või seda omandamas
• loova mõtlemisega ja rõõmsameelne
• lapsest lähtuva mõtteviisiga
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega
• suurepärane meeskonnatöötaja

EESTI KEELE ÕPETAJA – ootame Sind õpetama 4-7 aastastele muukeelsetele lastele eesti keelt, kui Sul on

• vastavus kvalifikatsiooni nõuetele

• eesti keele oskus emakeelena või eesti keele oskus kõrgtasemel

• hea suhtlemis-ja kuulamisoskus

• kohusetundlikkus, korrektsus, loovus, positiivsus ja hea kohanemisvõime

LIIKUMISÕPETAJAootame Sind arendama laste liikumisoskust ja kehalist aktiivsust; kavandama ja läbiviima liikumistegevusi, aktiivset koostööd kolleegidega ja lapsevanematega, kui Sul on

• vastavus kvalifikatsiooni nõuetele

• eesti keele oskus emakeelena või eesti keele oskus C1 tasemel (või kõrgtasemel)

• hea suhtlemis-, kuulamis- ja planeerimisoskus

• kohusetundlikkus, korrektsus, loovus, aktiivsus ja hea kohanemisvõime

Omalt poolt pakume:
• rõõmsameelset ja heatahtlikku meeskonda
• uutele ideedele avatud ja toetavat töökeskkonda
• põnevat ja mitmekesist tööd
• arenemisvõimalusi ja väljakutseid

• töötasule lisaks täiendavat tasu nõuetekohase eestikeele oskusega haridustöötajate töö väärtustamiseks Ida-Virumaal tegutsevate koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja juhtidele.

Töölepingu sõlmimine esimesel võimalusel.

Saada meile oma avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 16.augustiks 2023 e-posti aadressile direktor@vokalasteaed.ee