Blog

Suverühma kontaktelefoni number on 58964299

Uudised

Suverühma kontaktelefoni number on 58964299

Alates 22. juunist kuni esialgselt 4. augustini toimub laste vastuvõtt Trallide rühmaruumis.

Palume lapse puudumisest või kohaletulekust kindlasti teavitada kas kõne või SMSina üks päev varem hiljemalt kella 14.00-ks.

Selge kommunikatsioon kodu ja lasteaia vahel tagab rahuliku ja meeldiva koostöö.