Blog

Vajame eesti keele õpetajat 0,1…

Uudised

Vajame eesti keele õpetajat 0,1…

…alates veebruarist kuni 15. juunini 2023 HTM projekti “Eesti õppekeelega koolieelsete lasteasutuste ja põhikoolide toetusmeede täiendava eestikeelse õppe toetamiseks” jätkamiseks.

Tegevustunnid on rühma välised ja toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti.

Sooviavaldust ootame 26. jaanuarini aadressile direktor@vokalasteaed.ee